-späť na index - Market.sk Centrum elektronického obchodovania na Slovenskubaner_batika

- vstúp - do sveta - BURDA.SK - batika - textilna malba - benzinaky

 

P O T L A Č

autorka - SLÁVIKATKA

RUČNÁ POTLAČ TEXTÍLIE v grafickom lise

autorka - SLÁVIKATKA

N Á S T R O J E . A . M A T E R I Á L Y :
Návrh – podľa vlastnej tvorby
Kopírovací papier
Linoleum (linoryt) alebo hrubá kartón (papierorez)
Nožnice, orezávadla a rydlá
Tlačiarenskú alebo olejovú farbu - grafický valček a grafický lis
Riedidlo a terpentín
Textilné farby a textilné fixky (retuš)
Pracovný odev

Pracovné plastové rukavice – vhodne pri tlačení
a samozrejme textíliu na ktorej budene aplikovať potlač napr. tričká, košele, šatky ...
POZOR nezabúdajte na bezpečnosť pri práci a vetranie

 

P R O C E S . T L A Č E . V . G R A F I C K O M . L I S E

nákres - tlač z výšky - klikni - Tlač z výšky je charakterizovaná tým, že tlačiace prvky má nad úrovňou netlačiacich (pečiatka, razítko). Patrí medzi priamu tlač lebo sa tlačová forma priamo stretáva s potlačeným materiálom a za pomoci tlaku a tlačovej farby sa predloha na forme prenesie na potláčaný materiál. Motív na tlačovej platni (matici v našom prípade je to linoryt) je zrkadlovo obrátený. Je to presne to isté čo využívajú majstri kníhtlače. A ako viete kníhtlač je najstaršou tlačovou technikou a vynašiel ju Pán Gutenberg

 

Touto technikou môžete pripraviť darček z textilu pre každého bez rozdielu.

Prajem vám veľa úspechov pri vlastnej tvorbe

SLÁVIKatka

Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7

T V O R B A

študentov Základnej umeleckej školy - výtvarný odbor Prešov : pod vedením Dr. Volčkovej Slávikovej Kataríny

 

Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7
Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7
Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7
Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7 Tvorba študentov atelieru Dr. Katky Slavik 2oo7

Z D R O J :

 
Autorka webu - SLÁVIKATKA - PaedDr. Katarína Volčková Sláviková SLOVAKIA

Aktualizované o1. júla 2oo7

logo - „WAVE Web Accessibility Tool“ © Market.sk 2oo5. Všetky práva vyhradené. 2oo6 © Copyright by Market.sk