-späť na index - Market.sk Centrum elektronického obchodovania na Slovenskubaner_batika

- vstúp - do sveta - BURDA.SK - batika - textilna malba - benzinaky

 

B E Z P E Č N O S Ť - P R Á C E - P R I - B A T I K O V A N Í

 

Bezpečnosť práce

- batiková dielňa potrebuje k realizácii a bezpečnosti:

a/ prístup k tečúcej vode
b/ elektrickú zástrčku
c/ sporák
d/ (práčku)

 

- zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti (horúci vosk sa vyparuje)

- odporúčam pokryť pracovnú plochu igelitovou fóliou

- sledujte teplotu vosku – vosk je horľavý. Keď sa z neho začne dymiť alebo začne vrieť, je príliš horúci.

 

- RADA: horiaci vosk zahaste prikrytím, v žiadnom prípade ho nehaste vodou

- dbajte, aby sa vám horúci vosk nedostal na pokožku

- pri práci s farbou používajte ochranné rukavice

- pri práci nikdy nenechávajte jedlo

 

 

Z D R O J :

Autorka webu - SLÁVIKATKA - PaedDr. Katarína Volčková Sláviková SLOVAKIA

Aktualizované o1. júla 2oo7 logo - „WAVE Web Accessibility Tool“ © Market.sk 2oo5. Všetky práva vyhradené. 2oo6 © Copyright by Market.sk